Odnosi in konflikti

Ko smo zaljubljeni in vstopamo v nov odnos, se vse zdi tako preprosto, enostavno, vznemirljivo. Sčasoma pa odnosi prinesejo izzive, zahtevajo sklepanje kompromisov, reševanje konfliktov.

Konflikti so sestavni del življenja, realnost vseh odnosov. Lahko so destruktivni, povzročajo nezadovoljstvo, zamere, jemljejo energijo in tudi utrudijo telo. Včasih do te mere, da težko prenašamo prisotnost drugega ali celo zbolimo. A konflikti so lahko tudi konstruktivni in vodijo k boljšemu razumevanju, bližini, spoštovanju, h globlji čustveni intimi. V odnosu konflikti tako predstavljajo kritične dogodke, ki oslabijo ali poglobijo odnos, zato ni nujno, da so slabi. Včasih je lahko odnos brez vidnih konfliktov dosti bolj nezdrav kot odnos v katerem so prisotni konflikti.

Dr. Susan Forward pravi, da dober partnerski odnos temelji na vzajemnem spoštovanju in relativno enaki porazdelitvi moči med partnerjema. Vključuje senzitivnost za čustva in potrebe drugega ter spoštovanje tistega, kar drugo osebo dela posebno. Ob tem idealu obstaja tudi prostor za argumente, slaba razpoloženja in tudi jezo. V vsem tem pa ljubeči partnerji najdejo učinkovite načine spoprijemanja z medsebojno različnostjo in ne vidijo vsako medsebojno soočanje kot bitko, ki nosi zmago ali poraz.

Dober in zdrav partnerski odnos torej premore prostor za rast in spreminjanje. Če se oba partnerja zavedata, da nista popolna, da delata napake in sta se pripravljena spreminjati, je veliko lažje reševati konflikte sproti in funkcionalno. Ko gre kaj narobe sta, namesto obtoževanja drug drugega in dokazovanja, kdo ima prav in kdo ne, pripravljena vsak pri sebi sproti preverjati, kaj sta prispevala v nastalo situacijo in kaj lahko spremenita, da bo v odnosu drugače, boljše. Ta pripravljenost dela odnos močnejši in trdnejši, partnerjema pa daje občutek sprejetosti, slišanosti. V takem odnosu partnerja lahko čustveno tudi rasteta, nesoglasja pa se rešujejo sproti in ne nalagajo in ustvarjajo zamere.

Ob hitrem tempu življenja, pomanjkanju časa, nabranih razočaranjih, zamerah ali utečenih nezdravih vzorcih prepiranja to ni vedno enostavno. Velikokrat je zato dinamiko zapletanja v konflikte lažje spreminjati ob strokovni pomoči, kjer partnerja odkrivata in razumeta globlje vzroke konfliktov.

Med seboj smo si različni: ne mislimo, delamo, čutimo, doživljamo isto. Včasih se ne razumemo pri najbolj enostavnih stvareh – kot da ne bi govorili isti jezik in konflikt je tukaj. A kar je pomembno je to, da se iz konfliktov lahko veliko naučimo – če jih vzamemo “zares” in jih rešujemo sproti in na več načinov.

dr. Klaudija Ferčak