Osebne meje v odnosih

Osebne meje so meje, ki jih postavljamo v odnosih in so esencialnega pomena za zdravo življenje in ustvarjanje zdravih odnosov.  So ključnega pomena za to, da lahko prepoznavamo sebe kot različnega od drugega, svoja občutja, potrebe, želje, misli od občutij, potreb, želj, misli drugega ter da lahko prevzamemo odgovornost za to, kar čutimo, mislimo, delamo. Določajo namreč prostor, kjer se konča »jaz« in se začne »ti«.

ZDRAVE MEJE nam omogočajo:

 • zdravo samopodobo in samospoštovanje;
 • varovati fizični in čustveni prostor ter zaustaviti zlorabo;
 • deliti osebne informacije postopno in vzajemno (se postopoma razkrivati);
 • vzpostavljati odnose v katerih je prisotna vzajemna odgovornost in je moč enakovredno porazdeljena;
 • ustvarjati pristno in iskreno intimnost;
 • sposobnost asertivnosti; z gotovostjo in iskreno reči »DA« ali »NE«, in sprejeti, če nam drugi rečejo »NE«:
 • imeti svoje potrebe, misli, občutja, ki so drugačna od drugih;
 • poskrbeti zase;
 • sprejemati zdrave in odgovorne odločitve;
 • fleksibilnost;
 • fizično zdravje in dobro počutje.

NEZDRAVE MEJE:

 • pomanjkanje občutka ali slab občutek lastne identitete;
 • prisotnost občutka krivde;
 • delitev osebnih informacij prehitro in vsem, ali pa jih ne deliti z nikomer in se čisto zapreti vase;
 • občutek odgovornosti za srečo in počutje drugih;
 • nesposobnost reči »NE« zaradi strahu pred zavrnitvijo ali zavrženostjo;
 • prepuščanje, da drugi prevzamejo odločanje namesto nas, posledično pa to vodi v občutke nemoči in nesprejemanje odgovornosti za svoje življenje;
 • lahko vodijo v pojav psihosomatskih bolezni in so vir stresa.

Kakšen občutek za meje imamo, kako jih postavljamo, je odvisno od naših preteklih izkušenj, predvsem od izkušenj v naši primarni družini, kjer smo se naučili bolj ali manj dobro postavljati meje. Če doma ni bilo zdravih razmejitev in se ob starših iz kakršnihkoli razlogov nismo mogli tega naučiti, nam bo tudi v sedanjosti v svojih odnosih, meje postavljati težje oz. jih ne bomo znali/zmogli postavljati. A lahko se tega naučimo. Je proces, ki zahteva svoj čas, voljo in pripravljenost spoznavati sebe, svoja prepričanja, dojemanja, pretekle izkušnje …, prinaša pa veliko: zdrave in pristne odnose – s sabo in z drugimi.

dr. Klaudija Ferčak, zakonska in družinska terapevtka