»Včasih problemi ne zahtevajo rešitve, da jih razrešimo, ampak zahtevajo zrelost, da jih prerastemo.«

dr. Steve Maraboli

Želite okrepiti starševske kompetence, se naučiti razbremenjevati otroka v težkih družinskih situacijah? Ste se zapletli v družinski spor, ki se nikamor ne premakne? Bi se želeli pred razvezo dogovoriti s partnerjem o podrobnostih, pa komunikacija med vama nikakor ne steče v konstruktivni smeri?

Program Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah je namenjen v podporo staršem pri iskanju rešitev razbremenjevanja otroka v procesu separacije/razveze staršev, krepitev starševskih kompetenc v družinah z velikim tveganjem, reševanje izzivov skupnega varstva in vzgoje otrok.

Starši in osebe, ki izvajajo skrb za otroka v delavnicah okrepijo starševske kompetence, razvijejo veščine, spretnosti pri reševanju izzivov v različnih situacijah. Učijo se zaznavati čustveno stanje, potrebe otrok in se odzivati na te potrebe. Poleg tega spoznavajo dinamiko odnosov, sebe, svoje doživljanje, reakcije, se učijo novih znanj, veščin, spretnosti, ki jim pomagajo vzpostavljati zdrave odnose, zmanjševati konfliktne situacije in reševati težave, ustvarjati pozitivno in sodelovalno vzdušje ter izvajati sočutno, odgovorno, sodelovalno starševstvo. Učijo se tudi skrbeti zase, da lahko bolj kvalitetno poskrbijo za otroke.

Program poteka v obliki delavnic, ki trajajo 3 pedagoške ure 8 zaporednih srečanj.  Vključujejo učenje, izmenjavo izkušenj, ponazarjanje primerov in so interaktivno usmerjene. Vodi jih usposobljena strokovna delavka z večletnimi izkušnjami.

Program financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je za uporabnike brezplačna.

Program traja od septembra 2021 do septembra 2022.

Zaključeno.

logo MDDSZ - EPEKA

Print Friendly, PDF & Email

Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah

O programu:

Oblika programa:delavnice
Število udeležencev:vsaj 4 udeleženci
Število srečanj:8
Trajanje posameznega srečanja:135 min (3 šolske ure)
Razpoložljivi / razpisani termini:
Lokacija:Ljubljana