»Otrok lahko nauči odraslega tri stvari: biti srečen brez razloga, biti vedno zaposlen z nečim in vedeti, kako z vso svojo močjo zahtevati tisto, kar si želi.«

Paulo Coelho

Ima vaš otrok težave v šoli, doživlja strahove, skrbi? Ali vaš otrok zadržuje v sebi negativna čustva, se zapira vase, doživlja izpade besa, se agresivno vede? Ste zaskrbljeni, kako se vaš otrok sooča z ločitvijo, izgubo? Ali vaš otrok zboleva, zdravniki pa ne najdejo razloga za simptome?

UČNE IN VEDENJSKE TEŽAVE OTROK, NIZKA SAMOPODOBA, DOŽIVLJANJE ANKSIOZNOSTI, STRAHOV, NOČNIH MOR, BOLEZNI BREZ ODKRITEGA VZROKA?

Otroci so se od vedno radi igrali. S pomočjo različnih tehnik in s pomočjo domišljije otrok lahko združuje svoj notranji in zunanji svet, in izraža tudi tisto, kar je težko, kar je pozabil/potlačil, ali za kar nikoli ni dobil besed. Pri terapiji z otroki, mladostniki se uporabljajo različne tehnike: igranje, risanje, ustvarjanje, igranje vlog … s katerimi bolj neposredno dostopamo do nezavednega s ciljem, da nezavedno ozavestimo.

Pri terapiji se uporablja več tehnik: ekspresivne tehnike, terapija s peskom, figuricami, … Pri slednjih osebne izkušnje prevedemo v konkretno, tri-dimenzionalno obliko. Kot slika, ki pove več kakor tisoč besed, lahko figura, scena izrazi občutja, čustva in konflikte, ki prej niso imeli besed…

Terapija otrokom/mladostnikom pomaga:

 razumeti in ubesediti boleča ter vznemirjujoča čustva;
 ubesediti svoje želje, potrebe;
 razvijati veščine reševanja problemov/konflikotv;
 razvijati komunikacijo z drugimi;
 spreminjati vedenje;
 krepiti samopodobo in samozavest…

Print Friendly, PDF & Email

Terapija z otroki in mladostniki

O programu:

Oblika programa:terapija
Število udeležencev:po dogovoru
Število srečanj:12*
Trajanje posameznega srečanja:55 minut
Razpoložljivi termini:od ponedeljka do petka od 8h do 20h oz po dogovoru
Lokacija:Ljubljana,
Novo mesto

* Priporočeno število terapevtskih srečanj je vsaj 12 ur. Na podlagi svetovalnega srečanja in poteka terapije pa je možno število srečanj prilagajati individualnim potrebam stranke.