Šele ko preteklost izgubi svojo moč, lahko posameznik bolj svobodno in kreativno živi sedanjost ter načrtuje prihodnost.

Relacijska družinska teorija in iz nje izhajajoča relacijska družinska terapija (RDT) človeka postavljata in razumeta v kontekstu odnosov. Temeljna razsežnost človekovega bivanja je povezovanje z drugimi, in sicer od vsega začetka njegovega bivanja. Odnosi so vpisani v njegovo naravo, v naravo možganov, ki je usmerjena k drugemu in pri drugem išče varnost, sprejetost, odziv, povezanost, stik … Odnosi so prostor, kjer posameznik deluje in kjer doživi različne vzorce delovanja, ki se s ponavljanjem usidrajo v njegovo psihoorgansko strukturo. Vzdušje in vzorci odnosov posamezniku omogočajo preživetje, rast, spreminjanje, ga zaznamujejo in spremljajo celo življenje.

Posebej boleče izkušnje se preko neustreznih in velikokrat nefunkcionalnih vzorcev ponavljajo v poznejših odnosih, velikokrat tudi prenašajo skozi generacije z namenom, da se razrešijo. Za posameznika, družino so vzdušje in načini delovanja, čeprav boleči, znani in domači, zato jih brez ustrezne strokovne pomoči posameznik, člani družine težko prekinejo. To pa vodi v stalno ponavljanje starih in pojavljanje novih težav.

Posameznika in družino RDT obravnava s treh zornih kotov (notranjepsihičnega, medosebnega in sistemskega) ter poskuša odkriti in razumeti pomen, moč preteklih posebej bolečih izkušenj v sedanjem življenju posameznika. Z raziskovanjem, ovrednotenjem pa potem tudi prekiniti in ustvariti nove, bolj zdrave in funkcionalne vzorce. Življenje tako dobiva nove dimenzije in postaja polnejše, zadovoljujoče ter bolj obvladljivo na vseh področjih. Ko preteklost izgubi svojo moč, posameznik lahko bolj svobodno in kreativno živi sedanjost ter načrtuje prihodnost.

Kako poteka terapevtski proces

Svetovanje ali terapija poteka po predhodnem dogovoru. Pri uri so prisotni posameznik ali par ali družina ter usposobljen in izkušen terapevt relacijske družinske terapije.

S terapevtom se najprej dogovorite za termin svetovalnega razgovora, ki traja eno uro. Na podlagi tega se odločite za vključitev v terapevtski proces, ki po navadi traja tri mesece (12 srečanj): 1 uro na teden. Terapevtski proces je lahko krajši ali daljši, kar je odvisno od več dejavnikov: narave težav, želje posameznika/para/družine … Trije meseci so okvirni priporočeni čas, v katerem se po naših izkušnjah že pojavi terapevtska sprememba. Vse informacije, pridobljene na srečanjih, so tajne in se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/2004) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR, 2018).

Zaprosi za svoj termin informativnega svetovalnega razgovora

ali vprašaj za več informacij

Spletno povpraševanje