»Oseba, ki se počuti cenjena, bo vedno naredila več, kot se od nje pričakuje.«

Neznan

Imate občutek, da v podjetju preveč časa in energije izgubite z reševanjem osebnih zapletov in trenj in da vašim zaposlenim zmanjkuje kreativnega zagona? Se vam zdi, da vas stres na delovnem mestu izčrpava  in “nosite službo domov”?

V službi preživimo velik del svojega življenja in tudi na delovnem mestu se velikokrat vzpostavijo odnosi, ki spominjajo na družinske. Seveda pri tem lahko prihaja do trenj in napetosti, ki ovirajo delo in delovni proces, onemogočajo skupinsko delo in v končni fazi lahko povečujejo stroške podjetja ter slabšajo njegovo konkurenčno prednost. Delodajalec je velikokrat pod pritiskom, saj mora skrbeti za položaj podjetja na trgu, za odnose z zunanjimi strankami, za kreativnost kadrov, razvoj podjetja, za finančno likvidnost in mnoge druge dejavnike, pri tem pa nima časa še za razreševanje notranjih konfliktov v podjetju.

Ker je tako podjetje kot družina sistem, vam lahko usposobljeni terapevti pomagamo pri kontinuiranem spremljanju dinamike odnosov v podjetju, pri blaženju konfliktov med zaposlenimi in pri vzpostavljanju uspešnejše komunikacije v podjetju z namenom povečanja produktivnosti podjetja in zagotavljanja ugodnejše delovne klime.

Pri svojem delu uporabljamo spoznanja sodobne znanosti, supervizije ter različne projektivne pristope, ki spodbujajo kreativno in povezovalno reševanje problemov in pripomorejo k ugodnejši delovni klimi v kolektivu.

Za podjetja izvajamo predavanje, delavnice, supervizijo.

Za vse oblike je možen podroben dogovor glede vsebine, načina, kraja izvedbe. Prav tako se z vami lahko dogovorimo za druge teme ter prilagodimo predavanje vašim potrebam.

Pred vami je nekaj okvirnih tem, ki jih izvajamo v podjetjih:

  • STRES NA DElOVNEM MESTU (kaj je stres, simptomi, preprečevanje izgorelosti, strategije za obvladovanje stresa, ….)
  • ČUSTVA NA DELOVNEM MESTU (najpogostejša čustva na delovnem mestu, prepoznavanje čustev, moč čustev za odnose in kreativnost, ….)
  • KAKO USKLAJEVATI POKLICNO IN OSEBNO ŽIVLJENJE (razpetost med osebnim in poklicnim življenjem, čustvene meje, stres, partnerski odnos, starševski odnos  …)
  • ODNOSI NA DELOVNEM MESTU (čustvene meje, delovna klima, komunikacija, tekmovalnost,  …)
  • ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE NA DELOVNEM MESTU (zdravje, interpersonalna nevrobiologija na delovnem mestu, odnosi …)
  • MOBING NA DELOVNEM MESTU (čustveno nasilje, prepoznavanje nasilja, čustvene meje, kako poskrbeti zase …)

Delavnice in supervizija za podjetja

O programu:

Oblika programa:individualna ali skupinska supervizijska srečanja
Število udeležencev:po dogovoru
Število srečanj:po dogovoru
Trajanje posameznega srečanja:individulna supervizija – 55 min oz. skupinska supervizija – 90 min (ali po dogovoru)
Razpoložljivi termini:po dogovoru
Lokacija:Stik psihoterapija (Ljubljana, Novo mesto), prostori vašega podjetja