Pogosto zastavljena vprašanja

in odgovori nanje

Niste našli odgovora na vaše vprašanje?

Zastavite nam ga preko spodaj priloženega obrazca ali pokličite.

01/430 46 14

 031 702 938

info@stik.si

Naše terapevtke so zaključile podiplomski specialistični in/ali doktorski študij Zakonske in družinske terapije na Univerzi v Ljubljani, opravile enoletni staž na Frančiškanskem družinskem inštitutu v Ljubljani in imajo večletne izkušnje z izvajanjem družinskih terapij.

Vse se tudi stalno dodatno izobražujejo, opravljajo raziskovalne naloge, pišejo strokovne članke, predavajo po različnih institucijah in so vključene v stalno strokovno supervizijo.

Konkretne znanstvene raziskave o uspešnosti terapij šele potekajo, tako da ne moremo navesti statistično zanesljivih podatkov, vendar pa je po naših izkušnjah in odzivih ljudi, večina ljudi zadovoljna s terapijo. V času terapije ali po njej ljudje velikokrat razvijejo drugačen odnos do svojih težav in jih začnejo reševati na bolj konstruktiven našin. Seveda je za izid terapije zelo pomembna tudi motiviranost posameznikov za reševanje svojih težav ter zaupljiv odnos do terapevta.

Težave, s katerimi se srečujemo na terapijah, so zelo raznovrstne, prevladujejo pa zakonske težave, oziroma težave v partnerskih in družinskih odnosih. Pomoč pri nas pogosto poiščejo tudi osebe z motnjami hranjenja, ljudje, ki so utrpeli spolne ali druge zlorabe in različne travme (posilstva, hujše nesreče, smrt v družini). V vse večjem številu pa se za terapijo odločajo tudi ljudje, ki niso doživeli hujših travm ali stisk, a so kljub vsemu nezadovoljni s svojim življenjem, oziroma bi želeli izboljšati kakovost svojega življenja, odnosov in samopodobe.

Na terapiji skuša terapevt skupaj s stranko poiskati najboljšo rešitev za njeno težavo, kar pomeni da terapevt s svojim strokovnim znanjem pomaga in vodi stranko k iskanju poti in rešitve, ki pa je njena; pomaga najti besede, ki jih stranka ne najde in pomaga razkriti skrite vsebine ključnih izkušenj, ki so osebo na svojstven način oblikovale in zaznamovale. Na ta način skupaj iščeta konkretne odgovore na konkretna vprašanja.

Seveda. S stranko se vedno najprej dogovorimo za svetovalni razgovor (prvo srečanje), na katerem stranka predstavi svoje težave in skupaj s terapevtom se dogovorita za nadaljne korake. Na prvem srečanju torej s terapevtom vzpostavita stik in stranka se šele nato odloči ali se bo vključila v terapijo ali ne.

Dogovor dvanajstih terapij je postavljen na podlagi praktičnih in teoretičnih strokovnih izkušenj in predstavlja neko zaključeno celoto, v kateri se terapevtski proces začne, razvije in zaključi. Gre torej za neko priporočljivo minimalno trajanje terapevtskega procesa, da bi se dosegel terapevtski učinek. Vsekakor pa se terapevtski proces lahko prilagaja posamezniku in njegovim potrebam, zato je lahko tudi krajši ali daljši.

Vsi naši terapevti so zavezani k molčečnosti. Na svetovalnem razgovoru (prvo srečanje) je stranka anonimna. Ko se odloči, da se želi vključiti v terapijo, izpolni formular z osnovnimi podatki. Ti podatki in vse informacije pridobljene na terapiji so tajne in se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.RS. št.86 / 2004).

Vas zanima še kaj? Vprašajte nas.