Psihosocialna pomoč s STIKOM je program namenjen otrokom, mladostnicam in mladostnikom ter njihovim družinam. Namenjen je razvijanju čustvenih in socialnih kompetenc, pomoči in razreševanju čustvenih stisk, učenju spoštljive in učinkovite komunikacije, izboljšanju medsebojnih odnosov in odnosov v družini, graditvi samopodobe in krepitvi samospoštovanja. Poleg tega pa tudi razvijanju in krepitvi virov moči uporabnikov, izboljšanju delovanja, krepitvi/spreminjanju družinske dinamike, razvijanju sposobnosti sodelovanja, sprejemanja drugačnosti. Program se izvaja v obliki individualnega svetovanja.

Individualno svetovanje poteka tedensko in traja 1, po potrebi 1.5 ure.

Več informacij: 031 702 938 • 01 / 430 46 14 • info@stik.si

Oblika programa:terapija
Število udeležencev:po dogovoru
Število srečanj:12
Trajanje posameznega srečanja:50 min
Razpoložljivi termini:po dogovoru
Lokacija:Stik psihoterapija, Ljubljana