Psihosocialna pomoč s STIKOM je program namenjen otrokom, mladostnicam in mladostnikom ter njihovim družinam. Namenjen je razvijanju čustvenih in socialnih kompetenc, pomoči in razreševanju čustvenih stisk, učenju spoštljive in učinkovite komunikacije, izboljšanju medsebojnih odnosov in odnosov v družini, graditvi samopodobe in krepitvi samospoštovanja. Poleg tega pa tudi razvijanju in krepitvi virov moči uporabnikov, izboljšanju delovanja, krepitvi/spreminjanju družinske dinamike, razvijanju sposobnosti sodelovanja, sprejemanja drugačnosti. Program se izvaja v obliki individualnega svetovanja in skupin/delavnic.

Individualno svetovanje poteka tedensko in traja 1, po potrebi 1.5 ure. Delo v delavnicah poteka kontinuirano celo leto. Srečanja trajajo 1.5 ure, v delavnico pa je vključenih od 4 do 12 uporabnikov (otrok, mladostnikov, mladostnic in njihovih družin). Namen delavnic je razvijanje socialnih, komunikacijskih veščin, ki so potrebne za izboljšanje medsebojnih odnosov, razvijanju sposobnosti sodelovanja, sprejemanju drugačnosti, razvijanju čustvenih kompetenc in samopodbe ipd. V delavnicah lahko uporabniki v konkretni situaciji spoznavajo skupinsko dinamiko, odnose, svoje doživljanje, sebe in druge ter se na lastni izkušnji učijo novih znanj, spretnosti.

Več informacij: 031 702 938 • 01 / 430 46 14 • info@stik.si

Oblika programa:terapija
Število udeležencev:po dogovoru
Število srečanj:13
Trajanje posameznega srečanja:55 min
Razpoložljivi termini:po dogovoru
Lokacija:Stik psihoterapija, Ljubljana