as. dr. Barbara Kreš

as. dr. Barbara Kreš

Ustanoviteljica in direktorica STIK psihoterapije, terapevtka, supervizorka, mentorica

doktorica znanosti s področja zakonske in družinske terapije, specialistka zakonske in družinske terapije (Univerza v Ljubljani)

  Ljubljana

01/430 46 14

barbara.kres@stik.si

»Moja misija v življenju ni samo preživeti, temveč uspevati. In to z nekaj strasti, nekaj sočutja, nekaj humorja in nekaj stila.«

Maya Angelou

Vedno sem bila “občutljiva”, hitro začutim stisko drugih in velikokrat mi je bilo ob tem težko. Pri terapevtskem delu pa je tako, da začutiš stisko osebe, ki ti sedi nasproti, hkrati pa skupaj z njo iščeš njene odgovore, njeno tolažbo in njeno moč, da se stiska spremeni v rast. Nemoč torej pretvarjaš v moč in uspeh ter s tem veliko pridobiš tudi zase. Gre za delo, ki je lahko zelo osrečujoče.

Terapevtsko delo opravljam od leta 2003 in ves čas se srečujem s številnimi zanimivimi izzivi. V zadnjem času me zelo zanima nevroznanost in predvsem to, kako lahko odnosi (s starši, prijatelji, partnerjem in nenazadnje terapevtski odnos) spreminjajo človeka, njegove možganske strukture in njegov pogled na svet. V svoji doktorski disertaciji sem preučevala spremembe v problemih in močeh pri klientih, ki so rezultat terapevtskega procesa in prišla do številnih zanimivih spoznanj. Med najpomembnejšimi je ugotovitev, da pride pri udeležencih terapevtskega procesa po relacijskem družinskem pristopu v trimesečni terapevtski obravnavi do številnih statistično pomembnih izboljšanj v primerjavi s posamezniki, ki niso bili deležni terapevtske obravnave, tako na področju individualnih kot tudi partnerskih in družinskih problemov in moči.  Kot asistentka sodelujem pri izvajanju študijskega programa Zakonske in družinske študije na Teološki fakulteti. Delo s študenti in njihovimi vprašanji, ko se podajajo v svet raziskovanja odnosov in človeške psihe, mi ji v veliko veselje in izziv. V prihodnje si želim več časa posvetiti terapevtskemu delu z otroki in tudi v svoje delo z odraslimi vnašati nova spoznanja znanosti ter projektivne metode terapevtskega dela. Ravno zato se ves čas dodatno izobražujem in uživam v udeleževanju različnih delavnic, seminarjev, kongresov na katerih širim svoja obzorja, pridobivam nova znanja in se navdušujem nad novimi pristopi v psihoterapiji ter pri delu z ljudmi na sploh.

Področja dela:

individualne, partnerske in družinske terapije

terapije z otroki

supervizija s strokovnimi delavci ter

nekatere delavnice in predavanja.

  • doktorica znanosti s področja zakonske in družinske terapije (Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2016,
  • specialistka zakonske in družinske terapije (Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2004), 
  • supervizorka; pridobljena naziva “zakonska in družinska terapevtka” ter “supervizorka”po kriterijih Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije),
  • predsednica strokovnega sveta Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije,
  • asistentka na magistrskem študiju Zakonske in družinske študije (Katedra za družinsko in zakonsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije,  Teološka fakulteta UL).
  • TRE (Stress, Trauma and Tension Release Exercises) trenerka (O tempora, Zagreb, 2022)

Znanstveni članek
Mahnič, Barbara: Vidik navezanosti – pomembna komponenta v izobraževanju za medsebojne odnose v družini. Andragoška spoznanja, 2006, letnik 12, št. 4, str. 40 – 47.

Doktorska disertacija
Kreš, B. (2016). Analiza sprememb pri udeležencih v relacijski družinski terapiji in ključni trenutki teh sprememb z vidika udeležencev. Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta.

Mednarodna konferenca
Katarina K. Erzar, Tatjana Rožič, Barbara Mahnič, Mateja Erjavec: Mutual affect in relational – systemic family therapy. Workshop. Mednarodna konferenca o družinski terapiji: Upreti se zlorabi – resisting abuse, Bled, 2003.

Kongresi

Kreš, B. (2019). Samorazkrivanje terapevta v terapevtskem odnosu. X. mednarodni kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije: S psihoterapijo do zdravih odnosov. (Strokovni prispevek na kongresu).
Kreš, B. (2019). Dileme na katere nas študij ni pripravil. X. mednarodni kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije: S psihoterapijo do zdravih odnosov. (Strokovni prispevek na kongresu).
Kreš, B. (2016). Analiza sprememb pri udeležencih v relacijski družinski terapiji. VII. mednarodni kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije: Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji. (Znanstveni prispevek na kongresu).
Kreš, B. (2016). Ključni trenutki sprememb v relacijski družinski terapiji z vidika klientov. VII. mednarodni kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije: Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji. (Znanstveni prispevek na kongresu).
Kreš, B., Klobučar Rijavec, N. (2010). Analiza primerov terapevtskega procesa z istospolno usmerjeno in enostarševsko družino, ki želi posvojiti otroka. V: Cvetek, R. (ur.) Zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju. Združenje zakonskih in družinskih terapevtov. Zbornik povzetkov. I. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Bohinjska Bistrica, str. 13. (Strokovni prispevek na kongresu).
Klobučar Rijavec, N., Kreš, B. (2010). Analiza primera partnerjev s težavami v spolnosti. V: Cvetek, R. (ur.) Zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju. Združenje zakonskih in družinskih terapevtov. Zbornik povzetkov. I. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Bohinjska Bistrica, str. 13. (Strokovni prispevek na kongresu).

Ostalo

Kreš, B. (2018). Odnos je tisti, ki zdravi. V: McCaffrey, K. (2018). Tista noč. Založba Miš. (spremna beseda)

 • TRE (Stress, Trauma and Tension Release Exercises) trenerka, modul I, II in III (Zagreb, O Tempora, januar 2020 do junij 2021),
 • Tridnevna konferenca ATTACHMENT AND TRAUMA: Empathy and Compassion in the process of Healing (Daniel Siegel, Daniel Goleman, Peter Fonagy, Paul Gilbert, Janina Fisher, Liz Mullinar, Lorna Benjamin, Dolores Mosquera, Alessandro Carmelita, Marina Cirio). London, Velika Britanija, junij 2019.
 • X. kongres zakonskih in družinski terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo: S psihoterapijo do zdravih odnosov (Ljubljana, marec 2019),
 • IX. kongres zakonskih in družinski terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo: (Pre)živeti v odnosih (Ljubljana, april 2018),
 • Uvodni program čuječnosti (16 ur, Društvo za razvijanje čuječnosti, Ljubljana 2017),
 • VIII. kongres zakonskih in družinski terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo: Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj (Ljubljana, april 2017),
 • Tridnevni kongres ATTACHMENT AND TRAUMA: relationships and compassion (Allan Shore, Steven Porges, Paul Gilbert, Rachel Yehuda, Diana Fosha, Kathy Steele, Jon Kabat-Zinn, Daniel J. Siegel; Rim, Italija, 2016),
 • VII. mednarodni kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije: Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji (Ljubljana, 2016),
 • tridnevna konferenca CREATING CONNECTIONS Conference III (Sue Johnson, Daniel J. Siegel, Jon Kabat-Zinn, Marco Iacoboni, Frans de Vaall, Steven C. Hayes, Jim Coan; Efteling, Nizozemska, 2015),
 • delavnica: Terapija z otroki – terapevtsko delo s peskovnikom (8 ur, Sara Jerebic, Celje, 2015),
 • delavnica: Terapija z otroki (8 ur, Sara Jerebic, Celje, 2014),
 • izobraževanje: Terapevtsko delo z zasvojenimi s seksualnostjo – 101 (6 ur, Peter Topić, Ljubljana, 2014),
 • izobraževanje: Terapevtsko delo z zasvojenimi s seksualnostjo – 201 (6 ur, Peter Topić, Ljubljana, 2014),
 • V. mednarodni kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije: Odnosi na križišču sodobnega časa (Ljubljana, 2014),
 • seminar: Možgani v odnosih – medosebna nevrobiologija (10 ur, dr. Daniel J. Siegel, Ljubljana, 2014),
 • IV. mednarodni kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije: Izzivi odraščanja (Ljubljana, 2013),
 • seminar: Spolna ekologija ljubezenskih odnosov, spolna želja in diferenciacija (20 ur, dr. David Schnarch Ljubljana, 2013),
 • II. Kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije: Inovativna relacijska družinska terapija  (Bohinjska Bistrica, 2011),
 • I. Kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije: Zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju (Bohinjska Bistrica, 2010),
 • III. študijski dan Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije: Etika v zakonski in družinski terapiji (4 ure, Ljubljana, 2010),
 • II. študijski dan Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije: Prihodnost našega poklica (4 ure, Ljubljana, 2009),
 • seminar: Raziskovanje zakonske terapije in zakonska terapija (8 ur, Ljubljana, 2007),
 • delavnica: Osnove psihoseksualne terapije (16 ur, Jane Read, Ljubljana, 2007),
 • seminar: Igra s peskom (8 ur, Veronique Ventola, Ljubljana, 2006),
 • Certifikat prve stopnje usposabljanja (externship) iz na emocije osredotočene terapije (32 ur, dr. Sue Johnson, Center for emotionally focused therapy, Ottawa, Canada, 2006),
 • seminar: Supervizija v psihoterapiji ter zakonski in družinski terapiji (8 ur, dr. Clauss Haugaard Jacobsen, Ljubljana, 2006),
 • seminar: Somatic Experiencing metoda zdravljenja travme (14 ur, Progetto sommamente, Milano, 2006),
 • usposabljanje iz supervizije v družinski in zakonski terapiji (90 ur, Frančiškanski družinski inštitut, 2005/2006),
 • seminar: dr. Jill Savage Scharff in dr. David Scharff (Ljubljana, 2005).

Pošlji sporočilo