Biti v zdravih odnosih

Vsak izmed nas ima izkušnjo biti v odnosih. V odnose se rodimo, vstopamo in izstopamo, odnosi nas spremljajo in oblikujejo vse življenje. Partnerski, prijateljski, odnosi s starši, z otroki, z brati in sestrami, … so del nas in brez njih si ne moremo predstavljati življenja. Odnosi so lahko lepi, trdni, zdravi, a velikokrat tudi naporni ali celo nezdravi. Lahko so prostor, kjer se čustveno spočijemo in nabiramo moči, ali pa nasprotno prostor, ki nam jemlje moči, kjer se počutimo nesprejeto, neslišano, neenakovredno ….

Ker so tako zelo del nas, odnosi vplivajo na naše fizično, psihično počutje, oblikujejo našo samopodobo, odnose z drugimi. Raziskave kažejo, da so ljudje, ki so v zdravih, trdnih odnosih bolj srečni, zadovoljni, bolj pozitivno gledajo nase in na svet okrog sebe ter doživljajo manj stresa v izzivih, ki jih prinese vsakdanje življenje.
Toda kako vemo, da smo v zdravih in ne v nezdravih odnosih?

Ne glede na vrsto odnosov, strokovnjaki, ki se ukvarjajo z odnosi ugotavljajo, da zdrav odnos gradi nekaj elementov.

1. VZAJEMNO SPOŠTOVANJE: je potrebno, da v odnosu doživljamo sprejetost. Pomeni, da me drugi spoštuje v tem, kar sem in kar nosim s sabo in prav tako jaz njega. Pomeni tudi pripravljenost slišati, videti izhodišče drugega, in to vzeti zares tudi v primerih, ko imamo drugačno mnenje. Če vzajemnega spoštovanja ni, se v odnosu ustvarja napeto vzdušje, kjer en prevladuje in vsiljuje svoje poglede, uveljavlja svojo voljo, drugi pa se prilagajajo njemu. V takem odnosu ni mogoča rast, sproščenost in spontanost.

2. ISKRENOST: je v odnosu nujno potrebna, da je odnos lahko zdrav in stoji na trdnih temeljih. V odnosu biti iskren pomeni, biti iskren najprej do sebe (kakšna so moja čustva, potrebe, želje v tem odnosu…) in potem tudi biti iskren do drugega. Iskrenost pripomore namreč k temu, da smo v odnosih lahko pristni, resnični z vsem, kar smo; v svojih željah, potrebah, hrepenenjih, in si to upamo tudi povedati. Prikrivanje in laži odnose uničujejo.

3. ZAUPANJE: iskrenost in zaupanje v odnosu hodita skupaj. Če je v odnosu prisotna iskrenost, se ob vzajemnem spoštovanju sčasoma zgradi tudi zaupanje, ki daje občutek varnosti, občutek, da poznam drugega in da lahko računam ter se zanesem nanj in drugi name v prijetnih in manj prijetnih situacijah. Če zaupanja ni, se v odnosu pojavita dvom, nezaupanje, negotovost, … vse, kar ruši varnost in spodjeda zdrave temelje odnosa.

4. DOBRA KOMUNIKACIJA: je sredstvo s pomočjo katere se gradijo spoštovanje, iskrenost in zaupanje. Komunikacija nam omogoča, da lahko povemo svoje potrebe, želje, ubesedimo doživljanje, da se slišimo in razumemo. Če komunikacija ni dobra ali je sploh ni, pa se v odnosu pojavijo nezaupanje, čustveni umiki ali konflikti, ki so zelo boleči.

Vsak od nas si želi biti v odnosu slišan, sprejet, razumljen, biti to, kar je in rasti. To pa je mogoče tam, kjer so zdravi in dobri odnosih. A dobri odnosi niso nekaj samoumevnega. Zahtevajo svoj čas in pripravljenost vlagati, delati na vseh dimenzijah odnosa ter pripravljenost spreminjati se. In čeprav so včasih tudi naporni, nam odnosi veliko dajejo in so naložba, ki nam na dolgi rok prinaša ogromne dobičke. A najprej je potrebno tvegati in investirati.

Klaudija Ferčak
zakonska in družinska terapevtka